Nome Næringshage

Sterke og robuste utviklingsmiljøer

Etter et oppdrag fra Nome Kommune startet MTNU i 2016 arbeidet med å bygge opp 2 bedriftsmiljøer i Lunde og på Ulefoss.
Tanken bak var å skape et miljø hvor eksisterende bedrifter og gründere kunne jobbe under samme tak. Ved å samle ulike bedrifter og personer i et slikt miljø, ville man skape en arena for samarbeid, idé- og videreutvikling, og gi mulighet for knoppskyting.

Det ble tatt i bruk eksisterende bygg for å komme i gang raskest mulig. Og det ble gitt en betydelig gave fra Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde, for å kunne finansiere prosjektet.
Både i Lunde og på Ulefoss har Sparebank 1 Telemark vært en viktig aktør i forbindelse med lokaliseringen av miljøene.

Begge miljøene er i dag godt etablert og de fleste kontorplassene er utleid.
Nå jobbes det videre med profilering, rådgivningstjenester og aktiviteter på stedene.
Målet er å etablere stedene som næringshager som en naturlig møteplass for næringslivet i regionen.

I 2017 åpnet Nome Kompetansehus avdeling Lunde i Brugata 4.
I 2018 åpnet Nome Kompetansehus avdeling Ulefoss i Stårrvegen 1.
I 2019 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom MTNU og Telemark Næringshage.

Kommende hendelser

 1. StartOpp kurs

  4.september @ 09:00 - 12:00
 2. Innovasjonsverksted med 2 samlinger

  12.september @ 10:00 - 14:00
 3. Frokostmøte for næringslivet

  17.september @ 07:30 - 09:00
 4. Kreativ samling for bedrifter – målbedrifter og knoppskyting

  1.oktober @ 09:00 - 11:00
 5. Garden som ressurs

  2.oktober @ 18:00 - 21:00

Midt-Telemark Næringsutvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA