Mat og håndverk

Et samarbeidsprosjekt mellom matprodusenter og tradisjonshåndverkere

Prosjektet har kartlagt produsenter, produkter, aktuelle arenaer for samlokalisering og interesse for bedriftsnettverk innen fagfeltene i regionen Midt-Telemark.
Prosjektet har videre sett på muligheter for produktutvikling i krysningsfeltet mellom fagfeltene lokal mat og håndverk.
Prosjektet er tufta på verdier som lokalt, kortreist, reint, økologisk, gjenbruk og preges av tanken på sirkulær økonomi.
Den største delen av arbeidet har vært å utvikle og produsere nye produkter.
En viktig del av arbeidet var merking og verdiformidling av produktene til kunden i sammenheng med estetisk profil.

Se prosjektrapporten her

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA