Inkluderende reiseliv

Et 3-årig bedriftsnettverksprosjekt finansiert av Innovasjon Norge og deltakerbedriftene.
Prosjektets hovedmål er et bedre tilrettelagt reiselivstilbud, slik at alle skal ha mulighet til å velge vår region som reisemål.
Vi skal tilby personer med nedsatt funksjonsevne tilrettelagte ferie- og fritidsopplevelser. Dette skal bidra til økt antall besøkende både i og utenfor sesong, redusert diskriminering, økt inkludering, likestilling og livskvalitet.
Prosjektet er også i tråd med CRPD som Norge har forplikta seg til (FN-konvensjonen om rettene til personer med nedsatt funksjonsevne).
På sikt er målet at kunnskap om tilgjengelighet, tilrettelegging, likestilling og universell utforming er godt innarbeidet hos alle reiselivsaktørene i regionen.

Prosjektet ble etablert etter initiativ fra deltakerbedriftene med oppstart desember 2019.
Deltakerne er 15 reiselivsbedrifter i Midt-Telemark og Nome kommuner, Visit Telemark, Visit Bø, Funksjonshemmedes Fellesforbund Vestfold og Telemark (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Telemark, Vestfold og Buskerud (SAFO) og prosjektet ParaVeka.
Prosjektansvarlig er Midt-Telemark og Nome Utvikling AS og prosjektleder er Anne-Bjørg Haugan.

Erfaringen så langt i prosjektet viser at det viktigste kriteriet for å lykkes er et tett samarbeid mellom bedriftene og målgruppen gjennom hele prosessen.

Konklusjon per 31.12.2020;

  • Alle bedriftene har noe tilrettelagt, men lite tilgjengelig informasjon om dette.
  • Alle bedriftene ønsker og trenger mer kunnskap om målgruppens utfordringer, deres behov, rettigheter og hvordan tilrettelegge.
  • Det er ofte lite som skal til for å gjøre store forbedringer for mange.
  • Samarbeid mellom bedriftene og målgruppen er avgjørende for å lykkes.
  • Ingen har mulighet til å tilrettelegge alt for alle, men alle kan tilrettelegge noe for noen.
  • Et godt sted å besøke er også et godt sted å bo.

Faktainfo. som viser andelen av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Norge og verden for øvrig:

  • C 20% av Norges befolkning over 18 år (innbyggerundersøkelse 2019 difi.no)
  • Antall barn 0 – 15 år finnes det liten oversikt over og er derfor vanskelig å tallfeste (no).
  • én milliard på verdensbasis (Verdens helseorganisasjon 2020)

For spørsmål eller henvendelser rundt prosjektet, kontakt prosjektleder Anne-Bjørg Haugan: post@abhaugan.no

Deltakerbedriftene i nettverket «Inkluderende reiseliv i Telemark» hovedprosjekt år-1

Telemark Kanalcamping AS
Klatreparken Høyt og Lavt Bø AS
Bø Camping AS
Aarnesgruppen AS
Bø Sommarland AS
Telemarkskanalen booking AS (MS Victoria og MS Henrik Ibsen)
Telemarkskanalen FKF AS
Norsjø Ferieland AS
Norsjø Hotell AS og MS Telemarken
Bø hotell AS
Beverøya Camping AS
Breiva Gjestegård og Glamping
Bø og Lifjell Turridning
Lifjelltunet hytteutleie
Norsjø Eiendom og Utvikling AS

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA