Forprosjekt arena søknad

I Midt-Telemark er det et mangfold av natur- og landbruksrelaterte næringer og USN, campus Bø, har et sterkt forskningsmiljø innen natur og miljø. Høsten 2018 startet USN å inngå samarbeidsavtaler med bedrifter i regionen for å arbeide mer med næringsrettet forskning. Dette dannet utgangspunktet for forprosjektet, hvor målet er å kartlegge grunnlaget for en klynge med natur- og landbruksrelaterte næringer som samarbeider om bærekraftige løsninger. Samarbeid om utvikling av miljøteknologi og omstilling til sirkulær økonomi er viktige satsingsområder i forprosjektet.

Endelig mål vil være at klyngen søker arena status i arena-programmet til Innovasjon Norge.

Oppstart for forprosjektet var i august 2019 og det avsluttes i løpet av juni 2020.

Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med USN, Midt-Telemark Landbrukskontor og Telemark Technologies.

Forprosjektet er støttet av Telemark Fylkeskommune.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA