Fensfeltet

Viktige metaller for det grønne skiftet

På Fensfeltet i Nome kommune, finnes potensielt en av Europas største forekomster av sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller brukes i mye elektronikk som smarttelefoner, pc-er og nettbrett. Sjeldne jordartsmetaller er dessuten avgjørende i mange innretninger som er nødvendige i det grønne skiftet, blant annet elbiler og vindmøller.

EU har definert sjeldne jordartsmetaller (det engelske begrepet Rare Earth Elements gir forkortelsen REE) som en kritisk råvare. Sjeldne jordarter er et samlebegrep som brukes om 17 grunnstoffer som har unike egenskaper i sammenheng med moderne teknologi.  De er metaller, og selv om de er overalt, er de vanskelige å utvinne og kostbare å fremstille i ren form.

Prøveboringer på Fensfeltet, gjennomført vinteren 2018/2019, viser at man kan finne sjeldne jordartsmetaller ned til 1000 meter.

Dataene fra prøveboringene er et nyttig grunnlag for næringsliv som ønsker å vurdere å investere i leting etter ressurser i Fensfeltet.

Data fra boring og tester er tilgjengelig på NGUs nettsider:
https://www.ngu.no/publikasjon/rare-earth-elements-ree-two-long-drill-cores-fen-carbonatite-complex-telemark-norway

Det offentliges bidrag til å samle kunnskap om Fensfeltet er heller ikke over. Prøvene fra prøveboringene skal analyseres videre hos NGU. I tillegg fortsetter regiongeologens arbeid med en geologisk kartlegging av området, et prosjekt som gjennomføres sammen med Nome kommune og Midt-Telemark næringsutvikling.

Du kan lese mer om dette på FENSFELTET.NO

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA