Campus Bø

En sterkere kobling mellom universitet og næringsliv

Det er en overordna målsetting å styrke Campus Bø som et attraktivt studiested
og arbeidsplass for framtida og å utvikle universitetets aktiviteter i et tett samspill med samfunnet omkring.

Det har også vært et mål å se på muligheter for fysisk fortetting på campusområdet med nye bygg for studentboliger og næringsvirksomhet.

I tillegg har man lagt vekt på å legge bedre til rette for brukere av kollektivtransport, gående og syklister. Selv om målet er å friste flere til å la bilen stå, vil også bedre tilrettelegging for parkering være en framtidig utfordring.

Studiested Bø har gjennom flere tiår markert seg med et spennende studietilbud, sterke fagmiljøer og nærhet til det meste; med andre ord, utgangspunktet for å utvikle et enda bedre studietilbud, flere studentboliger, næringsvirksomhet og kunnskapspark på campus, synes å være svært godt, mener prosjektgruppa.

Se også prosjektet Bø kunnskapspark.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA