Bø kunnskapspark

Et næringsbygg som knytter næringslivet og universitetet tettere sammen

Prosjektet startet opp som hovedprosjekt i 2014, og det ble lagt ned mye arbeid i å forankre planene.
Prosjektet har tatt mange endringer under veis, og det jobbes fortsatt kontinuerlig med bygg, leietagere og innhold.
Bildet viser et forslag til bygg i en tidligere fase. Nye arkitekttegninger er laget i senere tid.
For oppdatert informasjon anbefaler vi å gå inn på prosjektets egen nettside: www.kunnskapspark.no

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA