Bærekraftig reisemål

Prosjektet er et samarbeid mellom reiselivsnæringen, Visit Bø, Midt-Telemark kommune, Nome kommune og MTNU for at destinasjonen skal oppnå «Merket for bærekraftig reisemål» etter Innovasjon Norge sin standard.

Merkeordningen er både et kvalitetsmerke og en arbeidsprosess, som hjelper reisemål med å systematisere arbeidet med bærekraft. Å bli merket et bærekraftig reisemål betyr ikke at et reisemål er bærekraftig, men det viser at destinasjonen jobber langsiktig og kontinuerlig for økt bærekraft på reisemålet. Det handler om å bevare natur, kultur og miljø, styrke sosiale forhold for både gjester og lokalbefolkningen, og bidra til å skape økonomisk levedyktige virksomheter.

Etter at førstegangssertifiseringen er gjennomført, stilles det krav til kontinuerlig forbedring på reisemålet med årlig rapportering og re-sertifisering hvert 3. år.
Les mer om ordningen her.

Innovasjon Norge stiller med kompetanse og tilskudd, og er en viktig samarbeidspartner for oss i denne prosessen.

Kontakt prosjektleder, Elisabeth B. Vefall: elisabeth.vefall@mtnu.no, dersom du ønsker å vite mer om prosjektet.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA