Om oss

MTNU

Midt-Telemark Næringsutvikling AS er et regionalt næringsutviklingsselskap for kommunene Nome, Sauherad og Bø. De tre kommunene har etablert et omfattende og forpliktende interkommunalt samarbeid på en rekke områder.

Som et tiltak i en overordnet strategi for å styrke og utvikle regionen, er det opprettet et regionalt næringsutviklingsselskap med kommunene som eier av 51 % av aksjene i selskapet.
Øvrige aksjonærer er næringslivet.
Kommunene bidrar til driften av selskapet

OM VÅRE TJENESTER

Midt-Telemark har et allsidig næringsliv med mange interessante bransjer. MTNU ønsker å bidra til at bedriftene i vår region skal få gode vekstvilkår, mulighet til å utvikle seg og være en del av et bærekraftig næringsliv.

Samtidig ønsker vi nye bedrifter velkomne, og heier på gründere som satser i vår region.

Vi hjelper til med f.eks:

  • Idé avklaring
  • Etablering av virksomhet
  • Forretningsplaner
  • Prosjektplaner
  • Finansieringsordninger
  • Næringslokaler og arealer
  • Kontakt med kommunene, bankene, Innovasjon Norge osv.
  • Aktuelle samarbeidspartnere
  • Omstilling og videreutvikling i bedriften

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA