Våre Gründertips

Vi er i gang med en kampanje på facebook for å dele noen av våre tips og råd. Vi har valgt å kalle det «Våre Gründertips». Her finner du litt mer om hvert tips etterhvert som vi publiserer dem på Facebook.

Gründertips nr. 1  
Benytt deg av gratis veiledning, tips og råd hvis du skal starte egen bedrift.  Hos oss møter du en veileder som følger deg i oppstarten.  

 Vi er en del av StartOpp nettverket i Telemark og sitter med lang erfaring og mye kompetanse rundt det å starte og drive en bedrift. Jobben vi gjør er støttet av både kommunene i regionen og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vi kan derfor gi gratis veiledning til deg som har en idé og vurderer å starte egen bedrift. Liten eller stor idé, ferdig utformet eller på idéstadiet?  Skal du starte akvariefisk oppdrett eller utvikle ny teknologi innen datasikkerhet? Ta kontakt, så tar vi en uformell prat. Vi er her for å veilede deg slik at du skal finne de opplysningene du trenger for å kunne ta gode beslutninger rundt oppstart av bedriften. 

Gründertips nr. 2  
Undersøk om du har mulighet til å få tilskudd til oppstarten før du investerer. Du får ikke tilskudd til noe som allerede er påbegynt.  

 I noen tilfeller kan det være mulighet til å få tilskudd når du skal starte egen bedrift. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor du har en idé til noe som ikke andre driver med fra før, eller en ny måte å gjøre ting på. Hvis du da også har tenkt å selge til nasjonalt eller internasjonalt marked så øker sjansene for tilskudd fra Innovasjon Norge.  

Men.. det er viktig at du søker om tilskudd før du starter på prosjektet. På grunn av regelverk om offentlig støtte er det ikke lov å gi tilskudd til noe som allerede er gjort. 
Det er også viktig at du søker om tilskudd før du har brukt opp dine egne penger på prosjektet. Det er nødvendig å kunne stille egenkapital.  

 Dersom du går med tanker om å sette i gang en slik prosess – ta en tur til oss for gratis veiledning. Vi hjelper deg å finne ut hva som er den beste rekkefølgen å gjøre ting i, og kommer med tips og råd underveis.  

Gründertips nr. 3.  
Har du testet om det er noen som faktisk vil kjøpe produktet eller tjenesten din? Gjør dette før du investerer!  

Har du idé til et produkt eller tjeneste og brenner for å gjøre dette til det beste produktet som finnes? Føler du at det stadig er noe som kan forbedres og nøler med å slippe det ut på markedet før det er helt klart?  

Da bør du tenke litt over hvem som skal være kundene dine og hva de vil ha. Istedenfor å sitte lenge med detaljert planlegging og endringer er det en god idé å teste produktet på noen potensielle kunder. Få tilbakemeldinger fra kundene dine om hva de synes om produktet eller tjenesten. Er det noe de savner, er det noe som ikke fungerer bra for dem? Er det noe de liker spesielt godt og vil ha mer av? Hvor mye er de villige til å betale? Hvordan vil de betale og få dette levert? Egner det seg for eksempel til abonnement, levering over nett, distribusjon sammen med andre type produsenter? 

Det å teste produktet på kundene før du har investert i en fullskala produksjon kan gi deg mange gode svar som gjør at du sparer penger i oppstarten. Da får du mulighet til å gjøre endringer før alt er klart til salg. Markedstesting av et nytt produkt kan også gi mulighet for tilskudd fra Innovasjon Norge.  

En ting som også er viktig å tenke på ved markedstesting er om det er fare for at noen skal ta ideen din. Hvis du har en type produkt eller tjeneste og tenker det er stor fare for at dine potensielle kunder skal kopiere og ta ideen er det viktig å bruke en fortrolighetsavtale. Dette kan du også få mal på hos oss.   

Ta kontakt med for veiledning både i markedstestingen og med tanke på mulig finansiering og søknad til Innovasjon Norge.  

Gründertips nr. 4.  
Skal du finansiere oppstart av bedrift med lån i bank? Ta et møte med banken før du bestemmer aksjekapitalen i et AS.  

 La oss si at du har startet et AS med kr. 30 000,- i aksjekapital. Så utarbeider du investeringsbudsjett for oppstarten og kommer frem til at du trenger å låne kr. 100 000,- i banken. Du har valgt selskapsformen As fordi du ikke vil risikere å sette inn huset som sikkerhet slik det ville blitt om du hadde et enkeltpersonforetak.   

Så går du til banken for å søke om lån til AS’et. Da sier banken antagelig: – Ok, men hva kan du stille som sikkerhet? Du har kr. 30 000,- i aksjekapital, men hva med de resterende 70 000,– ?  
Hvis du hadde tatt kontakt med banken før du registrerte AS’et så hadde banken anbefalt å sette aksjekapitalen høyere slik at firmaet kunne ha bedre sikkerheten for lån.  

I noen tilfeller kan det også være positivt å ha en høyere aksjekapital for å kunne få bedre kreditt tid hos leverandører.   

Ta kontakt med oss for veiledning i forbindelse med finansiering av oppstart eller videreutvikling av bedriften. 

Gründertips nr. 5 

Er du arbeidsledig og vurderer å starte egen bedrift? Da kan du søke om å beholde dagpengene i inntil 12 mnd i oppstarten.  

Nav har en veldig god ordning for deg som går på dagpenger og vurderer å starte egen bedrift. Hvis du går på dagpenger kan du søke om å beholde de i inntil 12 mnd under oppstart av egen bedrift. Hvor lang periode du får godkjent avhenger av hvor lang tid det beregnes du vil trenge på å få bedriften opp i god drift slik at du kan ta ut lønn nok til å leve av. Denne perioden kan ikke vare lenger enn du har godkjente dagpenger.  

For å søke om å beholde dagpenger under etablering må du fylle ut en søknad til Nav og så kan du be oss om å fylle ut en “næringsfaglig vurdering” som skal sende inn sammen med søknaden din. Ta kontakt med veilederen på Nav, eller oss for mer info om ordningen. Vi følger deg gjerne med veiledning gjennom etableringsperioden.  

For å kunne skrive den næringsfaglige vurderingen trenger vi en CV fra deg og informasjon om ideen din, markedet ditt, investeringsbehov osv. I tillegg ser vi gjerne på søknaden du skal fylle ut til Nav for å hente litt info der. Vi kan også veilede deg i utfylling av denne søknaden hvis du trenger litt hjelp. 

Dersom du går på arbeidsavklaringspenger har du også mulighet til å søke om dagpenger under etablering, men da i en faseoppdeling. Inntil 6 mnd i en planleggingsfase og inntil 3 mnd i etableringsfasen.  

Gründertips nr. 6

Nye gründertips publiseres 2. hver uke.

Kommende hendelser

  1. Frokostmøte for næringslivet

    29.april @ 08:00 - 10:00
  2. Kurs for nye næringsdrivende med Skatteetaten

    16.september @ 12:00 - 16:00

Midt-Telemark Næringsutvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA