Universitetet og næringsliv

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er en viktig aktør i vår region, og en god samarbeidspartner for næringslivet.

Her finnes ulike forskergrupper og arbeidsrelaterte samarbeidsprosjekter i tillegg til egen studieretning i innovasjon og entreprenørskap.
De har velutstyrte laboratorier for kjemi, biologi, mikrobiologi og genetikk i tillegg til:

– Bredde- og dybdekompetanse med mange muligheter innenfor viktige satsinger i regionen og nasjonalt

– Økologiske metoder, som kan anvendes, utvikles og tilpasses bredt, inkludert bioteknologiske metoder

– Lokalisering midt i smørøyet – der utfordringene og mulighetene står i kø!

– Forskningsgrupper (USN) og forskningsmiljøer med store ambisjoner og gode resultater

– Gode samarbeidsrelasjoner og -erfaringer innen regionens hovednæringer, forvaltning  og satsingsområder

– Synergier innenfor TNM og USN for øvrig – stort potensiale innen sensorteknologi, autonomi og GIS

– Stort nettverk nasjonalt og internasjonalt

Les mer på universitetets nettside: https://www.usn.no/

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA