Tilskudd til ENØK tiltak for bedrifter

Det er bevilget 1.000.000,- fra Midt-Telemark fondet til ordning for støtte til ENØK-tiltak. 600 000,- for bedrifter i Midt-Telemark og 400 000,- for bedrifter i Nome.

Nye søknader på ordningen vil nå bli satt på venteliste. Vi har allerede fått søknad om mer midler enn vi har tilgjengelig. Søknadsportalen vil snart bli stengt. Foreløpig kan bedrifter søke i tilfelle noen ikke benytter tilskuddet de har fått tilsagn om.  

Bedrifter kan gjennom ordningen søke støtte til:

  1. Energirådgiver for gjennomgang av mulige ENØK-tiltak. Støttegrad er 100% med maks støttesum på inntil 25 000,-
    og/eller
  2. Investeringer i følgende ENØK-tiltak:
    • solceller som ikke er en del av en energisentral med bruk av flere energikilder
    • luft-luft varmepumper
    • luft-vann varmepumper

Støttegrad er 25% av investeringene med maks støttebeløp på 100 000,-

Det er ikke mulig å søke om tilskudd til tiltak som allerede omfattes av støtteordninger fra Enova (https://www.enova.no/bedrift/). Dersom du har planer om andre tiltak enn de ovennevnte kan du ta kontakt med oss for nærmere veiledning om søknadsmuligheter.

Bedriften må ha virksomhet og lokaler i Midt-Telemark kommune eller Nome kommune.

Søknad sendes inn på Regionalforvaltning.no
Søknader behandles fortløpende.

Vær oppmerksom på at investeringer i solceller som dekker mer enn 1 branncelle er søknadspliktig.

Kontaktperson for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no mobil: 919 10 797
Elisabeth Bråten Vefall, elisabeth@mtnu.no mobil: 480 32 155

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA