Statens kompensasjonsordning for næringslivet

Ordningen ble åpnet for søknader 17.april, og er ment for alle foretak som har hatt et omsetningsfall som følge av Covid-19-utbruddet.
Man kan søke for månedene mars og april.
Følgende kriterier gjelder for at du kan søke:

  • Være skattepliktig til Norge
  • Være registrert før 1. mars 2020
  • Ha ansatte
  • Ikke være under konkursbehandling eller begjært konkurs
  • Ha omsetningsfall på minst 20% i mars (30% for april) 2020 som følge av Covid-19-utbruddet
  • Ha faste uunngåelige kostnader
  • Ikke drive innenfor næringer som er holdt utenfor kompensasjonsordningen

På nettsiden kopensasjonsordning.no finner du god informasjon om hvilke opplysninger du trenger til søknaden, og søknadsskjema.
Du finner også en kalkulator som beregner hvor mye du vil få i støtte gjennom ordningen.
Vi oppfordrer til å følge veiledningene, og finne frem den informasjonen du trenger før du begynner å fylle ut søknaden.
Regnskapsfører kan også hjelpe til med dette.
Skulle det likevel være noe som er uklart rundt ordningen, må du gjerne ta kontakt med oss så hjelper vi deg så godt vi kan.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA