Spørsmål og svar til lokal strømstøtteordning

Vi har fått inn en del spørsmål i forbindelse med den lokale strømstøtteordningen. For at alle skal få tilgang til informasjonen vi gir i svarene legger vi ut denne Q&A.

Q & A – Spørsmål og svar til strømstøtteordningen 

 

Q:  Hva legges i kostnader over 70 øre per kWh.  Er det kun kraft eller inkluderer det nettleie, avgifter osv.  

A: Kostnader over 70 øre per Kwh – dette gjelder totale strømkostnader med kraft, nettleie og avgifter eks mva.  

  

Q: Hvor absolutt er kravet om å vise til underskudd? 

Kravet til underskudd er ikke absolutt – men det må argumenteres for hvorfor. At dere er en ren sesongbedrift som har inntjening i tre måneder og kostnader i 12 måneder er f.eks et relevant argument. 

Et argument kan også være at bedriften er i helårsdrift, men har tradisjonelt hatt en høyere omsetning sommerstid som er med på å gi nok inntekter til å holde bedriften i gang i vinterhalvåret. Her er det også forskjell på Enkeltpersonforetak og AS. På AS er det bokført kostnad til lønn, det gjøres jo ikke i Enkeltpersonforetak. Her beregner vi at innehaver må kunne sitte igjen med lønn til seg selv. 

  

Q: Hvilken dato skal man ta utgangspunkt i for likvide midler? Og kan man trekke fra midler som er satt av til f.eks lønn? 

A: Ta utgangspunkt i likvide midler per 30.09. Ja, det er mulig å trekke fra utgifter satt av til lønn, men skriv gjerne en kommentar i google-skjema på hva som er trukket ifra/hvordan summen er beregnet.  

 

Q: Hva faller innunder omsetning? Kun fakturert omsetning eller opptjente ikke fakturerte inntekter også? 

A: Regnskapsført omsetning for måneden, uavhengig av om det er fakturert/kommet inn på konto enda.  

 

Q: I Kostnadsoverslaget og finansieringsplanen på søknadsskjemaet står det hele år – altså 2022 og 2023. Skal jeg oppgi beregnet strømutgift for hele året? 

A: Nei, du skal bare bruke sum kraft og nettleie eks. Mva for august og september 2022.  

 

Q: Er dette penger som bedriften får, eller må vi betale det tilbake seinere?

A: Pengene som blir utbetalt gjennom strømstøtteordningen er et tilskudd og skal ikke betales tilbake.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA