Regjeringens pressemelding 27. mars

Regjeringen har foreslått tiltak for å dekke en andel av faste utgifter for de bedriftene som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av korona-situasjonen. Løsning for å sende inn søknader er ikke klar, men det vil komme mer informasjon fra regjeringen fredag 3. april.

Du finner siste oppdaterte informasjon her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-dekke-faste-kostnader-for-a-redde-arbeidsplasser/id2695340/?fbclid=IwAR0ugybxWBom35JFie6XZvIgqknYFebZV5Dh8RbuNzRLuCLS7NnzB5D6il8

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA