Rådgivning

Gjennom en samarbeidsavtale med Telemark Næringshage kan vi jobbe som rådgivere i din bedrift.
Som rådgivere vil vi kunne være tettere på detaljene for å bidra til at bedriften utvikler seg og vokser.

En bedrift som benytter seg av slik rådgivning kalles en «Målbedrift». Og arbeidet vi gjør kalles «Målbedriftsarbeid.

Dette er et tilbud til alle bedrifter som ønsker vekst og videreutvikling. Og slik rådgivning gis over hele landet gjennom det som kalles «Næringshageprogrammet», ivaretatt av Siva og Fylkeskommunen.

Eksempler på målbedriftsarbeid:

  • Prosjektveiledning
  • Rådgivning i forbindelse med produktutvikling
  • Vurdering av styrker/svakheter i en forretningsmodell
  • Rekrutteringsstrategi
  • Logistikk- og rutineendringer
  • Bærekraft og sirkulærøkonomi i bedriften
  • Finansieringsordninger og søknadsveiledning

For denne rådgivningstjenesten dekker Siva store deler av kostnadene, slik at målbedriftene kun betaler en egenandel på 300,- pr time.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om denne tjenesten.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA