Nye midler tilført kommunalt næringsfond

Midt-Telemark og Nome har blitt tildelt kommunale næringsfondsmidler gjennom en nasjonal ordning vedtatt av Stortinget sommeren 2020. 

Nome kommune er tildelt 1,4 millioner.
Midt-Telemark kommune er tildelt 1,6 millioner. 

Det åpnes nå for søknader fra både eksisterende næringsliv og gründere. Husk at søknaden må sendes før prosjektet settes i gang! Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i søknadsprosessen. 

Prioritering av søknader 

Søknader om tilskudd til prosjekter som fører til flere arbeidsplasser og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov skal prioriteres. 

Ved behandling av søknaden skal det også vurderes om tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid 19 og at det kan settes i gang raskt. 

Regelverk for behandling 

Søknadene behandles i tråd med EØS regelverk om offentlig støtte. Dette innebærer at det ikke gis støtte til driftskostnader, eller til foretak i vanskeligheter. Konkurransevridning må vurderes. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte og det vil si at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 Euro i løpet av en 3års periode. Unntak kan vurderes, ta eventuelt kontakt om dette gjelder din bedrift.  

Nettsøknad

Søknad opprettes og sendes på www.regionalforvaltning.nomed prosjektbeskrivelse, målsetting og kostnadsoverslag. Husk å oppgi antall årsverk bedriften har i dag og hvilken vekst prosjektet er planlagt å gi. Det må også oppgis start og sluttdato for prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.   

Hvor mye kan det søkes om?

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50% av søknadens kapitalbehov.
Det vil si at hvis man har prosjektkostnader på 200 000,- så kan man maksimalt søke om 100 000,- i støtte. 

Søknadsfrist 

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 31.12.20 

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA