Nasjonale tiltak for næringslivet

Regjeringen kommer med mye informasjon og tiltak som kan gjøre det vanskelig å holde oversikten.
Vi har derfor samlet de nasjonale tiltakene for næringslivet her.

Garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

  • Ordningen gjelder for lån inntil 50 millioner kroner per bedrift og med maksimalt 3 års løpetid. Den gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og frem til 1. juni 2020.
  • Staten garanterer for 90 prosent av lånene under ordningen. Tap skal fordeles forholdsmessig (pro rata) der staten og banken tar henholdsvis 90 og 10 prosent.
  • Lån som allerede er innvilget, kan ikke overføres til ordningen.
  • Ordningen skal bidra til at bedrifter som har likviditetsmangel som følge av virusutbruddet, kan få banklån.

Ordningen gjelder bare lån til bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold. Ordningen gjelder uansett ikke lån til bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
Det er bankene som håndterer denne ordningen. De fleste bankene har laget et digitalt søknadsskjema på sin nettside. Vi anbefaler at du sjekker nettsiden til banken din for å søke, og eventuelt tar kontakt med banken hvis du er usikker på hvordan du søker.

Kontantstøtteordning for små og mellomstore bedrifter

Denne ordningen ble åpnet 17. april.
Formålet med ordningen er å kunne gi støtte til bedrifter som er pålagt av myndighetene å stenge, eller opplever en sterk inntektsnedgang i forbindelse med korona-situasjonen.

  • Første utbetalinger skal skje så raskt som mulig. En søknadsportal med informasjon finnes på kompensasjonsordning.no
  • Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai, men kan bli forlenget ved behov.
  • Bedriftene må kunne dokumentere et omsetningsfall på minst 30 prosent per måned for å få støtte. For mars holder det med et omsetningsfall på 20 prosent.

Hvor mye en bedrift skal få i støtte skal regnes ut etter denne formelen:
Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus eventuell egenandel) X justeringsfaktor.
Justeringsfaktoren blir på 0,9 for bedrifter som er stengt ned av staten, og 0,8 for øvrige bedrifter. Den sistnevnte gruppen, altså de som ikke er pålagt å holde stengt, får i tillegg en egenandel på 10.000 kroner per måned. De som er pålagt å stenge får ikke egenandel.
Se også her for mer informasjon.

Kommunale tiltak

Det er samtidig viktig at næringslivet holder seg oppdatert på lokale tiltak som kommunen vedtar.
Disse legges fortløpende ut på kommunenes nettsider:

MIDT-TELEMARK KOMMUNE

NOME KOMMUNE

Tiltak fra Innovasjon Norge

Også Innovasjon Norge har lånefinansiering og tilskudd som du kanskje bør undersøke. Har du lån hos Innovasjon Norge så ta kontakt med de for å se hva de kan gjøre for deg.
Hvis korona-situasjonen tvinger deg til å endre arbeidsmetode og marked kan det være mulig å få finansiering til dette.

LES MER OM TILTAKENE FRA INNOVASJON NORGE HER

Andre tips og råd

Du finner andre viktige tips, råd, og lenker her:

TIPS OG RÅD TIL NÆRINGSLIVET

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA