Metodebeskrivelse – arbeid med lokale økosystem

Metodikken beskrevet er et resultat av EU Interreg prosjektet CUPIDO (2018-2021). Prosjektet var et samarbeid mellom Nome Kommune, Universitetet i Sør-øst Norge (USN) og Vestfold og Telemark Fylkeskommune i Norge.

Det norske navnet på CUPIDO prosjektet er KRAFT. KRAFT står for Kultur og kulturarv som Ressurs for Arbeidsplasser, Fortjeneste og Tilhørighet på norsk.

Sa-Ho AS hadde prosjektledelsen og benyttet en metodikk som går ut på å skape lokale økosystemer. Arbeid i lokale økosystem går ut på å sette sammen komplementære bedrifter for felles produktutvikling og verdiskaping med mål om å skape nye og styrke eksisterende arbeidsplasser lokalt. Ved å samarbeide i lokale økosystemer kan bedriftene oppnå økt omsetning og etterspørsel i tillegg til at de etablerer sosiale nettverk hvor de også styrker hverandre gjennom faglig felleskap. Metodikken styrker det sosiale limet mellom bedrifter og kan være med på å bygge broer over lokale utfordringer og motsetninger som tidligere har vært til hinder for samarbeid. I dette arbeidet jobber man kreativt for å komme frem til nye ideer til produkter og tjenester.

Prosessledelsen er åpen og spørrende og har rom for alle ideer som kommer opp. Resultatet av arbeidet skal gi bedre økonomisk, sosial og kulturell bærekraft i det lokale næringslivet

Metodikken er ment til bruk for utvikling av små kultur- og opplevelsesbedrifter. Det er hensiktsmessig å bruke metodikken i ideavklaring for nye bedrifter, for å utvikle nye produkter og tjenester i eksisterende enkeltbedrifter, nye og eksisterende økosystem.

Målgruppen for anvendelse av metodikken er kommuner, næringsutviklingsapparater, prosjektledere og Start-opp miljøer.

Her er det mulig å laste ned metodebeskrivelsen i pdf

Metodebeskrivelse – arbeid i lokale økosystem

Det kan være hensiktsmessig å gjøre evalueringer underveis etter workshops og ved endt prosess. Her ligger et utkast til evalueringsskjema. I dette tilfellet har vi benyttet Google Skjema til å utforme spørsmål og svaralternativer, samt distribusjon. Ved å benytte et digitalt evalueringsskjema kan også svarene bli fremstilt grafisk i ulike kakediagrammer.

Vi har kjørt et program med workshops for bedrifter. Workshop program.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA