Korona-situasjonen: Tips og råd til næringslivet

Mange bedrifter opplever nå en veldig utfordrende tid.
Her er noen punkter på viktige vurderinger bedriften bør gjøre:

 • Sjekk likviditeten
  Hvor mye er på konto, og hvor lenge kan du holde driften i gang?
 • Kontakt banken din
  Kan noe gjøres med en eventuell lånesituasjon? Drøft aktuelle løsninger, for eksempel avdragsfrihet.
 • Kontroller andre faste kostnader
  Kan noe kuttes i dagens situasjon? Er det mulig å be om utsettelse eller reduksjon på leieforhold, leasing, abonnement osv?
 • Kontakt dine leverandører
  Forklar din situasjon og drøft muligheter innenfor din likviditet.
 • Snakk med kundene dine
  Ta en gjennomgang av dine kundeforhold, kan noen oppdrag utsettes i stedet for å kanselleres?
 • Vurder nye måter å gjøre ting på
  Kan du samarbeid med andre bedrifter om for eksempel utkjøring/hjemkjøring av varer? Har du varer/tjenester som kan leveres eller selges over nett? Finnes det andre alternativer?
 • Vurder permitteringer
  Hva er behovet for arbeidsinnsats? Hvor mange av de ansatte kan du permittere?
  Vurder også permitteringer med tanke på å beholde kompetanse og arbeidskraft når oppturen etter korona-krisen kommer.

 

Sørg for å holde deg oppdatert på det som skjer. Det gjøres fortløpende vedtak hos myndighetene og det er viktig at bedriften og dine ansatte følger de retningslinjene som til enhver tid gjelder.

Informasjon fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Informasjon fra kommunene:
https://www.nome.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester-i-nav/korona/
https://midt-telemark.kommune.no/korona/hovedmeny/informasjon-om-korona/

Informasjon fra NAV:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav
For selvstendig næringsdrivende: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som arbeidsgiver.

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som har blitt permittert

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som skal søke om dagpenger under permittering.

Informasjon fra Skatteetaten: Les mer om utsatt skatt, merverdiavgift osv.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i forbindelse med forretningsmessige utfordringer du står i på grunn av situasjonen.

Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA