Korona-situasjonen: Tips og råd til næringslivet

Samfunnet går mot gjenåpning etter pandemien, og mange bedrifter forbereder seg nå på å gå tilbake i normal drift.
Mange har hatt en utfordrende tid, og mange vil fortsatt merke pandemien.

Uansett situasjon vil vi anbefale bedriften å legge gode planer for en normal hverdag igjen og holde seg oppdatert på regjeringens planer for gjenåpning:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

Under pandemien har nedenstående punkter vært viktige. Nå kan det være lurt å gå gjennom disse på nytt med tanke på gjenåpning:

 • Sjekk likviditeten
  Hvor mye er på konto? Trenger du å investere i noe for å komme i gang for fullt?
 • Kontakt banken din
  Kan noe gjøres med en eventuell lånesituasjon? Drøft aktuelle løsninger.
 • Kontroller andre faste kostnader
  Hva vil komme tilbake av kostnader når du er i gang for fullt?
 • Kontakt dine leverandører
  Hva er situasjonen hos disse? Hvordan er tilgangen på råvarer?
 • Snakk med kundene dine
  Ta en gjennomgang av dine kundeforhold. Er noen klare for å bestille nye oppdrag? Er det noe som er satt på vent, og nå kan gjennomføres?
 • Vurder nye måter å gjøre ting på
  Har du hatt løsninger under pandemien du ønsker å avslutte? Eller har du fått nye løsninger du ønsker å bygge opp mer rundt?
 • Vurder permitteringer
  Hva er behovet for arbeidsinnsats nå? Når kan du begynne å ta ansatte tilbake i jobb?
  Har du klart å beholde kompetansen, eller må du søke etter nye ansatte?

 

Og sørg for å holde deg oppdatert på det som skjer hos de ulike myndigheter.

Informasjon fra regjeringen:
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

Informasjon fra kommunene:
https://www.nome.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester-i-nav/korona/
https://midt-telemark.kommune.no/korona/hovedmeny/informasjon-om-korona/

Informasjon fra NAV:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus–informasjon-fra-nav
For selvstendig næringsdrivende: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som arbeidsgiver.

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som har blitt permittert

Se informasjonsfilm fra Nav til deg som skal søke om dagpenger under permittering.

Informasjon fra Skatteetaten: Les mer om utsatt skatt, merverdiavgift osv.

Ta gjerne kontakt med oss for veiledning i forbindelse med forretningsmessige utfordringer du står i på grunn av situasjonen.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA