Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

SØKNADSFRISTEN ER UTGÅTT

Kommunene Midt-Telemark og Nome har fått tildelt en ekstra bevilgning på henholdsvis 957 228,- (Midt-Telemark) og 595 809,- (Nome) i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknader fra virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil derfor prioriteres.
Vi ønsker gjerne at andre virksomheter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med oss.

  • Søknad må opprettes på nett i regionalforvaltning.no
  • Det må legges ved egne tilleggsopplysninger (LAST NED MAL HER!)
  • Det må legges ved regnskap for 2020 (foreløpig regnskap godkjennes hvis dette ikke er klart)

Søknadsfrist er 09.04.2021

Kontaktpersoner for spørsmål:
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797

Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA