Kommunal kompensasjonsordning for Nome

OBS! STØTTEORDNINGEN ER NÅ STENGT DA MIDLENE ER BRUKT OPP!

Nome kommune har fått tildelt en ekstra bevilgning (Del 3) på kr. 488 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning innenfor overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og-arrangører. Søknader fra virksomheter som faller utenom andre kompensasjonsordninger vil bli prioritert.

Vi ønsker gjerne at bedrifter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med oss.

Søknader sendes inn digitalt via Regionalforvaltning.no

Vedlegg til søknad:

•            Skjema for tilleggsopplysninger – LAST NED MAL HER!
•            Regnskap for 2020 (foreløpig regnskap godkjennes hvis årsregnskap ikke er klart)

Det er ikke nødvendig å sende inn regnskap for 2020 på nytt dersom du allerede har gjort det i forbindelse med tidligere søknad.

Maks støttebeløp det kan søkes om er kr. 80 000,-

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Søknader mottatt før 7. juli har mulighet til å få svar og utbetaling før sommerferien. Søknader mottatt etter denne datoen kan ikke regne med svar og utbetaling før etter 15. aug.

Kontaktpersoner for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA