Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Nome

Nome kommune har fått tildelt kr. 593 000, – i forbindelse med Covid-19 situasjonen (6. runde). Etter første runde med tildeling til serveringsbedrifter gjenstår det et mindre beløp.
Vi utvider nå med mulighet for å søke fra flere bransjer. Se bransjekoder.

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er direkte rammet av strenge smitteverntiltak som ble iverksatt i desember 2021.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters omsetningsnedgang og økte kostnader som følge av smitteverntiltak/ Covid-19 situasjonen.

Tildelingskriterier

 • Virksomhet innenfor følgende næringskode:
  • 55 – Overnatting
  • 56 – Servering
  • 90 – Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet
  • 93.130 – Treningssentre
  • 96.020 – Personlig tjenesteyting
 • Virksomhet i Nome kommune
 • Har omsetningsnedgang/økte kostnader i november – desember 2021 (sammenlignet med 2019 for de som var etablert da) som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021
 • Støtten beregnes i utgangspunktet som 70% av omsetningsnedgang/økte kostnader
 • Ved stor pågang av søknader og totalt søknadsbeløp som overskrider tildelte midler, kan prosentvis støtte bli nedjustert med lik prosentandel for alle.

Søknad opprettes i regionalforvaltning.no

Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon av omsetningsnedgang/økte kostnader
 • Perioderegnskap for november-desember 2019 (hvis virksomheten var i drift)
 • Perioderegnskap for november-desember2021​

For virksomheter som ikke var etablert i nov/des 2019 kan vi alternativt behandle saken ut fra følgende kriterier:

 • Omsetningsnedgang/kostnader som følge av stort antall avbestillinger i perioden november-desember 2021
  • Dokumentasjon på antall avbestillinger inkludert estimert verdi må vedlegges søknaden.
 • Omsetningsnedgang i forhold til budsjettert (gjelder nyetablert virksomhetsområde høst 2021 eller i tilfeller der det ikke er naturlig med forhåndsbestillinger)
  • Budsjett for nov/ des -21 må legges ved søknaden​

Søknadsfrist  7. februar, deretter løpende behandling.

Kontaktpersoner for spørsmål:
Ann Kristin Ødegård,ann.kristin@mtnu.no, 91 91 07 97
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 93 89 22 42

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA