Kommunal kompensasjonsordning for Midt-Telemark – 7.runde

Midt-Telemark kommune har fått tildelt ny bevilgning (7. runde) på 468 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen.
Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som har vært rammet av inngripende smittevernstiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generell kompensasjonsordningene.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters omsetningsnedgang og økte kostnader som følge av Covid-19 situasjonen.

Tildelingskriterier:

 • Virksomhet eller deler av virksomheten innenfor følgende næringskoder:
  • 55, 56 – overnattings- og/eller serveringsbransjen
  • 79.11, 79.12 – reisebyråer og reisearrangører
  • 82.3 – kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet
  • 90 – kunst og underholdning
  • 93.13, 93.291 – treningssentre og opplevelsesaktiviteter
 • Virksomhet i Midt-Telemark kommune
 • Ha omsetningsnedgang/økte kostnader samlet for januar – februar 2022 sammenlignet med samme periode i 2020 som følge av vedtatte smitteverntiltak
 • Støtten beregnes i utgangspunktet som 70% av omsetningsnedgang og eller økte kostnader
 • Ved stor pågang av søknader og totalt søknadsbeløp som overskrider tildelte midler, kan prosentvis støtte bli nedjustert med lik prosentandel for alle

For virksomheter som ikke var etablert i jan/feb 2020 kan vi behandle saken ut fra omsetningsnedgang og eller økte kostnader for perioden januar-februar 2022, dokumentert av regnskapsfører eller revisor.

Søknad opprettes i regionalforvaltning.no
Vedlegg til søknad:

 • Dokumentasjon av omsetningsnedgang/økte kostnader
 • Perioderegnskap for januar-februar 2020 (hvis virksomheten var i drift)
 • Perioderegnskap for januar-februar 2022

Søknadsfrist 8. mai

Kontaktpersoner for spørsmål:
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA