Kommunal kompensasjonsordning for Midt-Telemark – 3.runde

Midt-Telemark kommune har fått tildelt en ny bevilgning (3. runde) på 2 625 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen. 

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak.  
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters tap og økte kostnader som følge av Covid-19 situasjonen.
Bedrifter i disse bransjer kan søke: 

  • overnattings- og serveringsbransjen
  • sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag)
  • detaljhandel (utenom dagligvare) 
  • annen tjenesteytende næring  

Søknader fra virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert.
Søknad opprettes i REGIONALFORVALTNING.NO

Vedlegg til søknad:   

  • Skjema for tilleggsopplysninger – LAST NED MAL HER!   
  • Halvårsregnskap for 1.halvår 2021  

Søknader blir behandlet fortløpende. Søknadsfrist er 6. oktober. 

Kontaktpersoner for spørsmål:  
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242  
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797   

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA