BIO-midler

I mange tilfeller kan bedrifter se behov for å omstille seg i forhold til markedet.
Mange har opplevd dette i forbindelse med korona-situasjonen, hvor de er nødt til å selge sine varer og tjenester på andre måter, i nye markeder, eller endre på produkter.
I slike omstillingsfaser er det ofte behov for kompetanseheving hos de ansatte i bedriften.
Da er det mulig å søke om BIO-midler (Bedriftsintern Opplæring) fra fylkeskommunen.
Små bedrifter kan få dekket hele 70% av sine kostnader til denne type kompetanseheving (60% for mellomstore og 50% for store bedrifter), så dette er absolutt en ordning man bør huske på.

Du kan lese mer om ordninger her.

Ta gjerne kontakt med en av oss hvis du har spørsmål.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA