Aktuelle støtteordninger fra Innovasjon Norge

Korona-situasjonen slår ut på forskjellige måter i næringslivet. For noen handler det om å overleve, hos andre går driften som normalt.
Uansett situasjon kan det være smart å se på bedriftens forretningsplan og vurdere nye muligheter.
Bedrifter i oppstartsfasen kan planlegge for kommersialisering, og eksisterende bedrifter kan se muligheter for videreutvikling.
Vi vil derfor informere om to ulike tilskuddsordninger hos Innovasjon Norge som det kan være verdt å ha med seg i tankene.

Kommersialiseringstilskudd

Har du nettopp startet en bedrift, eller er en bedrift under 5 år?
Trenger du å undersøke markedet ditt, eller ser du muligheter for å vokse inn i et enda større marked?
Da kan kommersialiseringstilskudd være noe for deg.

Kommersialiseringstilskudd gis i 2 faser:
Fase 1: Som tilskudd til å lansere produktet/tjenesten til ditt første marked.
Fase 2: Som tilskudd til å videreutvikle produktet/tjenesten og introdusere det i et enda større marked.

Aktiviteter som er aktuelle å støtte er:

 • Videreutvikling av produkt eller tjeneste, herunder designprosjekter og/eller samarbeid med pilotkunder
 • Beskyttelse av immaterielle rettigheter
 • Utviklingsaktiviteter
 • Kompetanseheving
 • Mindre fysiske investeringer

Hvem kan søke?

Fase 1:

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Bedrifter yngre enn 5 år.
 • Prosjektet må være innovativt og ha et betydelig vekstpotensial. Vi anser vekstpotensialet som betydelig når prosjektet har mulighet for å lykkes i et internasjonalt marked.
 • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke.

Les mer om Kommersialiseringstilskudd – fase 1

Fase 2:

 • Gründer eller oppstartsselskaper med forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet.
 • Bedrifter yngre enn 5 år.
 • Du kan dokumentere at du har en økonomisk bærekraftig forretningsmodell på plass og skal utvikle denne videre.
 • Selskaper uten særlig vekstpotensial støttes ikke.

Les mer om Kommersialiseringstilskudd – fase 2

Innovasjonstilskudd

Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial. Det er bedrifter som har et innovasjonsprosjekt og som minimum retter seg mot et nasjonalt marked. Bedrifter som allerede har et internasjonalt marked, eller som har potensial for å gå internasjonalt, er også en viktig målgruppe.

Hovedmålgruppen er små og mellomstore bedrifter.

Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. I utgangspunktet kan mange aktiviteter, som skal til for å lykkes med utvikling eller implementering av nye løsninger, vurderes som grunnlag for finansiering.

Disse aktivitetene kan inngå i et innovasjonsprosjekt:

 • Strategiutvikling
 • Kompetanseutvikling – opplæring, konsulentbistand, innovasjonsrådgiving og innovasjonsstøtte
 • Forstudier/-prosjekt
 • FoU-aktiviteter
 • Investeringer
 • Innføring av nye produksjons- og distribusjonsmetoder, og implementering av nye organisasjonsmetoder.

Les mer om Innovasjonstilskudd

Ta gjerne kontakt med oss i MTNU om du har andre spørsmål, eller trenger veiledning i forhold til din bedrift.

Kommende arrangementer:


Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Besøksadresse: Hellandtunet forsknings- og næringssenter, Kyrkjevegen 6, 3800 Bø i Telemark
Postadresse: Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
E-post: post@mtnu.no
Org.nr.: 986 425 535 MVA